Skip to content
Laura Könönen: Ingen himmel som gräns (detalj), 2024 / Bild: HAM / Sonja Hyytiäinen

Ingen himmel som gräns

Konstnär Laura Könönen

Godahoppsparken, Busholmen, Helsingfors

Konstnären Laura Könönens verk Ingen himmel som gräns utgörs av olika stora grovt huggna stenblock. En av ytorna är slätslipad och sprutmålad i himmelsblå billack, vars färgton glider från mörkare till ljusare. Enligt konstnären utgör stenarna ett slags pussel – som om bitar av himlen slumpmässigt hade ramlat ner på marken. I verket splittras både himlen, som upplevs som evig, och det orubbliga stenmaterialet. Det kan ses som en metafor för vår värld, där etablerade sanningar krossas och förändras.

I sina verk reflekterar skulptören Laura Könönen (f. 1980) över människans hopplösa längtan och tillvarons absurditet. Hon använder ofta sten som material och särskilt svart diorit från Korpilahti. Enligt Könönen är stenen placerad på en annan tidslinje än individens existens. För henne symboliserar stenen ”tystnad utan mänsklig närvaro, efter att allt ljud försvunnit”.

Finansieringen av verket har möjliggjorts genom att Helsingfors tillämpar procentprincipen för konst, där staden vid finansieringen av sina bygg- och renoveringsprojekt avsätter en andel åt konsten. Laura Könönens verk har beställts av sektorn för stadsmiljö och kuraterats av HAM Helsingfors konstmuseum, som fungerar som konstsakkunnig i stadens konstprojekt enligt procentprincipen samt förvaltar stadens konstsamling, i vilken verken infogas.

Read more..

At map

Sök