Skip to content
Teuri Haarla: Jordfadern, 1997. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli

Jordfadern

Konstnär Teuri Haarla

Fältgränden 12, Helsingfors

Teuri Haarla (f. 1955, Åbo) har skapat ett verk som består av två delar vid skolan i Bocksbacka. På skolans innergård finns ett stort fotavtryck efter en jätte, skulpterat i ljus skiffer från Nilsiä och i mörk skiffer från Orivesi. Intill fotavtrycket finns en samling stenar från Barents hav.
Den andra delen av verket, jättens ansikte, finns i en skogsdunge nära skolan. Gestaltens enorma näsa och mun som stiger upp från marken är skulpterade i olika stenarter. Ansiktet har placerats så att de existerande träden, en björk och en sälg, bildar jättens ögon. Terrängens naturtillstånd och karaktär av lund har bevarats och naturstenar har lämnats kvar på platsen. Verket baserar sig på en lokal sägen om en jätte. Kullerstenarna kring verkets näsa och mun har lagts till senare.

Verket har producerats enligt enprocentsprincipen och hör till Helsingfors samling av offentlig konst som förvaltas av HAM Helsingfors konstmuseum.

Read more..

At map

Sök