Skip to content
Walter Runeberg: Julius af Lindfors porträtt, 1909. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Maija Toivanen

Julius af Lindfors’ porträtt

Konstnär Walter Runeberg

Stadsträdgården, Taka-Töölö, Helsingfors

Porträttbysten föreställer general Julius af Lindfors (1831-1903), som donerade medel till vinterträdgården. af Lindfors delägarskap i Fiskars och Finska Ångfartygs Ab skapade förutsättningarna för hans mecenatskap. Han verkade också för den finska kulturens väl under sina många år som ordförande för konstindustriföreningen.

Walter Runebergs (1838-1920) skulpturer präglas av en stark idealism. Av de olika stilriktningarna påverkades han mest av nyklassicismen. Senare blev hans verk mer realistiska, men var alltid elegant idealiserande. Walter Runeberg hyllades nästan som nationalskulptör och fick så gott som alla monumentala skulpturuppdrag i slutet av 1800-talet. Han beundrades och respekterades i hela Norden.

Porträttbystens material är brons och den avtäcktes 1909. På sockeln finns texten ”J. af Lindfors Donator”.

Verket ingår i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök