Skip to content
Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Katri Valas minnesplakett

Konstnär Tapio Tapiovaara

Katri Valas park, Sörnäs, Helsingfors

Katri Vala (Karin Alice Heikel, född Wadenström) var en av våra mest framstående lyriker på 1920- och 1930-talen. Hon befäste bl.a. det fria versmåttets ställning i den finska lyriken. Katri Vala hörde till gruppen Tulenkantajat och var redaktör för tidningen Tulenkantajats litteraturbilaga.

Katri Valas hedras med en enkel minnesplatta placerad i parken som bär hennes namn. Texten lyder: ”Runoilija Katri Vala 11.10.1901-28.5.1944”. (Minnesplattan i Katri Valas födelsehem anger födelsedatumet: 11.9.1901.)

Read more..

At map

Sök