Skip to content
Michael Schilkin: Köpmän, 1950. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Köpmän

Konstnär Michael Schilkin

Runebergsgatan 14-16, Helsingin kauppakorkeakoulu, Etu-Töölö, Helsingfors

Köpmän är namnet på den mångdelade keramikreliefen på Helsingfors finska handelshögskolas fasad. Den visar köpmän från olika delar av världen dansande bland olika symboler för handel, bl.a. köpmännens beskyddare Hermes med sin våg. Reliefen hänvisar till handelshögskolans uppgift som centrum för utbildning och forskning i ekonomi men också till handelns historia och internationella tradition.

Reliefens berättande bildspråk är typiskt för Michael Schilkins arbeten. Verket ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök