Skip to content

Kraft och känslighet

Konstnär Sanna Karlsson-Sutisna

Centralparken, Helsingfors

Sanna Karlsson-Sutsinas verk Kraft och känslighet blev kvar efter miljökonstutställningen Skutsi som ordnades i Centralparken 2005.

I sin träskulptur har Karlsson-Sutsina använt en granstam som knäckts i en storm men fortfarande står stadigt rotad. Konstnären lämnade den övre delen av stammen, som drabbats av naturkrafterna, som den var. I stammens nedre del snidade hon en fostergestalt som liksom ligger i trädets livmoder och symboliserar nytt liv och tillväxt. I sin helhet står trädstammen för motsättningar: nytt och gammalt samt som titeln antyder, kraft och känslighet. Karlsson-Sutsina försåg stammen med utstickande tappar och pinnar som likt kaktusens taggar symboliskt skyddar skulpturens känsliga gestalt.

Karlsson-Sutsina kombinerar ofta sina konstverk med performance. Hon inledde också arbetet med Kraft och känslighet med att dansa i en klassisk Svansjön-kostym. Själva snidandet krävde grövre verktyg som elsåg och speciella balinesiska mejslar. Den egentliga utställningen Skutsi ordnades 15.7-30.9.2005 i skogsområdet mellan Dals ridstadion och sporthallarna i Brunakärr. Den omfattade verk av 22 konstnärer. Temat för utställningen var skogen.

I Brunnsparken finns ett annat verk av Karlsson-Sutsina, Vardagens pilgrim. Verket ingår inte i Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök