Skip to content
Iris Hälli: Kunskapsträdet i Rödbergen, 1993. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Kunskapsträdet i Rödbergen

Konstnär Iris Hälli

Rödbergsgatan 6-10, Helsingfors

Framför det finska Snellmans lågstadium på Rödbergsgatan 8-10 står en granithäll, Kunskapsträdet. Konstnären Iiris Hälli fick idén till verket av berget på skolhusets gårdsplan, där Kunskapsträdet nu utgör en del av helheten.

En stig lagd av färgplattor – kunskapsströmmen – leder från gårdsplanen till Kunskapsträdet ute vid gatan. Skolans elever har samlat småsten och deltagit i verkets framställningsprocess.Det var skolans föräldraförening som beställde planen för stengården av Iiris Hälli i början av 1990-talet.

Verket ingår inte i Helsingfors konstmuseums samling

Read more..

At map

Sök