Skip to content
Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Landskapsarkitekturen vid reservkraftverket på Skällarn

Konstnär Klaus Aalto

Reservkraftverket på Skällarn, Gräsviken, Helsingfors

Helsingfors Energi arrangerade en landskapsarkitekturtävling för gårdsområdet vid reservkraftverket på Skällarn. Syftet var att öka trivseln. Tävlingen riktades till Konstindustriella högskolans studerande och vinnaren utsågs genom en publikomröstning. Av åtta bidrag utgick Klaus Aaltos plan med segern.

I planen har betongmuren på kraftverkets sida och den stora oljecisternen målats med tapetmönster. Figurerna på muren är röda på ljus botten medan cisternen pryds av vita figurer på gul botten. Det går en rödmålad, asfalterad stig från Skällarstranden mot kraftverket, och längs den har man planterat buskar. Kraftverkets gårdsplan är ett stängt område men man kan betrakta verket från Skällarstrandens sida.

Verket ingår inte i Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök