Skip to content
Laila Pullinen: Love, 1977. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Love

Konstnär Laila Pullinen

Granviksgränden 1, Helsingfors

Verket Love hör till den delen av Laila Pullinens produktion som kallas sakralserien: ”Sanansaattaja” (Budbäraren), ”Love”, ”Jeanne d’Arctic” och krusifixet: ”Eli, Eli, lama sabaktani!”. Alla dessa har en del likheter med varandra. Pullinen formar ett täcke av brons som verkar rörligt och tar olika former i varje skulptur. I Love är formen mjuk och rund. Bronset bildar ett böljande hölje som ömt sluter den skrovliga gestalten i sin famn.

Det centrala draget i Pullinens konst är dualismen, som kommer fram i användningen av motsatser. Konstnären tar fram motsatsernas olikheter och sammanbinder dem till en harmonisk helhet. Formens sensualitet och rörelse hör till konstnärens centralaste motiv.

Materialet är brons och verket mäter 140x95cm. Verket ingår i Didrichsens konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök