Skip to content
Villu Jaanisoo: Måsen, 2018. foto: © HAM / Maija Toivanen

Måsen

Konstnär Villu Jaanisoo

Södra Järnvägsgatan 8, Helsingfors

Bildkonstnären Villu Jaanisoos Måsen är ett porträtt av den havsnära huvudstadens anpassningsbara och gatusmarta överlevare.

Måsbysten i glasfiber är över sex meter hög. Verket ligger på Tennispalatsets norra ingångs tak. Måsen tar plats där tillsvidare och kommer eventuellt att senare flytta någon annanstans i Helsingfors. Det offentliga verket är beställt av HAM Helsingfors konstmuseum.

Naturmotiv, särskilt kännspaka djurgestalter, är typiska i Jaanisoos verk. ”Jag gör konst av sådant som jag ser.” Jaanisoo behärskar material och form i stor skala. ”Jag brukar göra en miniatyr först, men i stort format fungerar allting bättre. Det är roligt att göra stora verk. Man blir så uppslukad av arbetet att man glömmer svårigheterna.”

Villu Jaanisoo (f. 1963, Tallinn) hör till vårt lands främsta skulptörer. Han har skapat flera offentliga verk i såväl Finland som utomlands och flera centrala konstmuseer har verk av honom i sina samlingar. Till hans offentliga konstverk i Helsingfors hör Lavskrikan i Fiskehamnen, som ingår i HAM:s samlingar, och gorillaskulpturen Allt är möjligt, som ingick i statens samlingar men förstördes i en brand vårvintern 2018. Jaanisoo har verkat som professor i skulptur vid Bildkonstakademin sedan 2009.

Read more..

At map

Sök