Skip to content
Kari Juva: Med blicken mot framtiden, 2007. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Med blicken mot framtiden

Konstnär Kari Juva

Barnkliniken, Stenbäcksgatan, Bortre Tölö, Helsingfors

I Kari Juvas verk lyfter en mor upp sitt barn, som är en baby till storleken men i övrigt fullvuxen till sin skepnad. Skulpturen symboliserar föräldrarnas centrala roll i barnens utveckling och uppväxt till vuxen människa. Juva har också i sina tidigare verk behandlat mor och dotter-temat.

Skulpturen med mamman och barnet är en hyllning till alla dem som byggde upp en högtstående barn- och ungdomshälsovård i Finland. Verket förvärvades av en skulpturkommitté som grundats 2007. Projektet finansierades av Signe och Ane Gyllenbergs Stiftelse, Finska Kulturfonden, Niilo Helanders Stiftelse, Lemminkäinen Abp, Finska Läkarföreningen Duodecim, Jenny och Antti Wihuris Fond, Stiftelsen för pediatrisk forskning, Paulo-stiftelsen samt Arvo och Lea Ylppös Stiftelse. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt bekostade grundläggningsarbetet för skulpturen och konstnären Juva avstod från en del av sitt arvode.

Med blicken mot framtiden är placerad på gården till Barnkliniken vid Hucs i Borte Tölö i Helsingfors. Statyn avtäcktes 18.9.2008. Den hör inte till Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök