Skip to content
Peter Clodt von Jürgensburg: Minnesmärke över offren i bombardemanget av Sveaborg, 1860. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Minnesmärke över offren i bombardemanget av Sveaborg

Konstnär Peter Clodt von Jürgensburg

Kadettparken, Sandhamn, Helsingfors

Krimkriget gav eko också i Finland. England och Frankrike hade gått samman för att motarbeta Rysslands expansion på Turkiets bekostnad. År 1854 stannade den engelsk-franska flottan alla fartyg som seglade under rysk flagg på Östersjön. Självfallet beslagtogs även finländska fartyg.

Motståndet mot England vaknade hos borgarna och i städerna bildade man frivilliga försvarsstyrkor vid sidan av den ordinarie ryska armén. Det finska uttrycket ”Oolannin sota”, Ålands krig, kommer sig av att Åland var den huvudsakliga krigskådeplatsen. Kriget var speciellt vid kustområdena ett förintelsekrig och spred sig österut längs västkusten. Sommaren 1855 anlände flottan till Sveaborg och började bombardera fästningen. Trots den häftiga eldgivningen höll befästningen och de allierades flotta lämnade Finska vikens kuster.

Minnesmärket restes på åtgärd av ryska flottan över de ryska soldater som föll i bombardemanget. På minnesmärket finns följande text på ryska: ”Till minne av de 63 matroser och soldater som omkom när den engelsk-franska flottan bombarderade Sveaborg 10.8.1855”.

Minnesmärket ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök