Skip to content
Ernst Billgren: Mötesplatser, 1998. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli

Mötesplatser

Konstnär Ernst Billgren

Kamptorget, Helsingfors

I år 1996 då Gatuavdelningen planerade att reparera och förbättra Kampens torg, Stadsplaneringkontoret planerade att ett konstverk kunde resas på detta ställe. Kultur- och biblioteksnämndens bildkonstsektion beslöt att beställa skisser till ett offentigt verk av Ernst Billgren, som just hade haft en utställning under Helsingfors festspel.

Möteplatser består av två skilda delar; Stor mötesplats som är placerad på det egentliga torgområdet och Liten mötesplats som funnit sin plats utanför Tyska skolan på andra sidan gatan.

Konstnären beskriver sitt verk så här: ”I länder med fjäll finns en tradition att med jämna mellanrum bygga upp små stugor, så att trötta vandrare kan söka en stunds skydd och vila. Dessa stugor fungerar också som viktiga mötesplatser. Kamptorget är som en dal i ett storvuxet stadslandskap och skulpturgruppen Mötesplatser kan ses som en plats vid vilken man kan orientera sig i en skala som är mänsklig. Fjällstugorna är kulturens ambassader i naturen och Mötesplatser, där naturens varelser finns representerade, blir en naturens ambassad i staden Helsingfors.”

Verket är i många avseenden ett resultat av samarbete; Helsingfors stads konstmuseum har koordinerat projektet och låtit bygga verkets grunddelar enligt konstnärens ritningar och konstnären har tillverkat de brons- och mosaikarbeten som sedan fästs på dem. Helsingfors stads byggnadsverk har ansvarat för konstruktionsplaneringen och de egentliga byggnadsarbetena. Verkets består av olika slags natursten, tegel, järn och koppar samt brons och keramiska plattor.

Mötesplatser offentliggjordes 13.11.1998 i konstnärens närvaro. Verket hör till Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök