Skip to content
Annikki Luukela: Nätverk, 1995. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli

Nätverk

Konstnär Annikki Luukela

Helsingfors universitet metrostation, Helsingfors

Annikki Luukelas (f. 1944, Kemi) ljuskonstverket Nätverk på Helsingfors universitets Metrostation börjar i biljetthallen och fortsätter via rulltrapporna till perrongplanet. Belysningen av metrospårets vägg och tak är också en del av verket, likaså ljuspyramiderna och ljusverken i vitrinerna på perrongplanet.

Nätverk baserar sig på användningen av ljuset i dess olika former. Verket är gjort av över 100 meter färgade neonlysrör, olika andra armaturer och hologram. Motivet i vitrinbilderna på perrongplanet är Helsingfors empirekvarter som är planerade av arkitekt Carl Ludvig Engel.

Luukela har skapat ljuskonstverk sedan 1970. Hennes verk kombinerar konst, teknologi och vetenskap. Det som särskilt intresserar henne med ljuset är det immateriella. I sina verk har hon använt ljusprojektioner, hologram, laser samt neonljus och även fogat ljud till dem. Betraktaren och hennes rörelser och skuggor är ofta en del av konstverket i rummet som bildas av ljus, skugga, rörelse och ljud. Så även på metrostationen där verket blir en del av arkitekturen och rummet.

Verket har producerats enligt enprocentsprincipen och hör till Helsingfors samling av offentlig konst som förvaltas av HAM Helsingfors konstmuseum.

Read more..

At map

Sök