Skip to content
Jukka Tuominen: Ögat, 2006. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli

Ögat

Konstnär Jukka Tuominen

Kaserntorget, Helsingfors

Helsingfors stads byggnadsverk har beställt ett konstverk av konstnär Jukka Tuominen (f. 1958) till det nyrenoverade Kaserntorget. Konstverket är ett så kallat procentkonstverk som bekostas ur de till byggprocessen hörande medlen. Verket består av en stålskiva som delvis har en yta som återger de på torget befintliga stenqarna, delvis är blank och har i mitten ”vattenringar” som symboliserar en brunn som i tiderna funnits på platsen.

Verket hör till Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök