Skip to content
Gun Holmström: Omfalominen, 2006. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli

Omfalominen

Konstnär Gun Holmström

Rejpeltparken, Ärvings, Helsingfors

Konstnär Gun Holmströms (f. 1964) verk Omfalominen är placerad i Rejpeltsparken i Ärvings, som ligger i södra delen av Mellungsbacka. Parken är triangelformad och omgiven av sandvägar. Omfalominen, som är utförd i glänsande rostfritt stål, ligger på den lilla kullen som höjer sig i parkens mitt. ”Omfalos” är grekiska och betyder ”navel”, världens mitt. I oraklernas forna tempel var de objekt av särskild betydelse med vars hjälp man trodde sig kunna kommunicera direkt med gudarna. Verket innehåller optiska ljudsensorer som reagerar på handrörelsernas skuggor. Vid mörker tid håller sig verket tyst.

Omfalomiinen fick andra pris i Nordsjö Nybonds konstverkstävling år 2003. Tävlingsnämnden beskrev verket i sitt utlåtande som egendomligt fascinerande, där betraktarens deltagande i konstverket liknar en performans som frambringar nya koncept till den offentliga konsten. Konstnären själv beskriver sitt verk som tvärkonstnärligt, som en sorts mellanform av en skulptur och ett musikverk. På verkets spegelblanka yta avspeglas omgivningens färg- och ljusfenomen samt betraktarens rörelser som ger upphov till ton klangerna. Verket hör till Helsingfors konstmuseums samling.

Gun Holmström är en av våra internationellt kända konstnärer och har studerat vid Åbo ritskola. Hon har specialiserat sig på video- och multimediakonst men gör även bilder, installationer och skulpturer.

Read more..

At map

Sök