Skip to content
Olli Keränen och Maija Luutonen: Pica pica, 2023. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. Foto: © HAM/Kirsi Halkola

Pica pica

© Konstnärer

Vågbrytaren 10, Helsingfors

Maija Luutonens och Olli Keränens verk Pica pica består av mynt som sänkts ner i gatstenarna på den öppna platsen vid gatan Vågbrytaren. Mynten har spritt ut sig som en solfjäder och på sätt och vis rullat nerför den öppna platsen. En del har samlat sig i kluster, andra skiljer sig ur mängden som enskilda fynd.

Den centrala idén med verket är att synliggöra stadens lager och tidens gång. Mynten förefaller slumpmässigt utströdda, på samma sätt som tass- eller skoavtryck som av misstag förevigats genom historien i vår asfalt.

Man märker genast att mynten i Pica pica inte består av dagens valuta. Mynten är gjutna i stål och brons och de har ovanliga färger och former. Det finns totalt sex olika bildmotiv. Bilderna, texterna och siffrorna hänvisar till historien men också till framtiden: människans äldsta pengar och nyaste teknologier. En del mynt har bilder som så att säga slitits till oigenkännlighet i användningen. Andra ser ut som framtidens mynt. Verket hänvisar också till lockelsen att plocka upp skinande föremål: Pica pica är det latinska namnet för skata.

Bildkonstnär Maija Luutonen (f. 1978) är känd för sina akrylfärgsmålningar på papper där hon utnyttjar materialens levande, texturmässiga egenskap. Luutonens målningar bildar rumsliga helheter. Hon arbetar med många material, också textiler, naturmaterial och med ljuset, såsom i sitt verk Puuska (2020) i Drumsö daghem. För det mesta är verken abstrakta men med inslag av identifierbara former såsom kalligrafi eller svävande pappersbitar. Olli Keränen (f. 1979) arbetar i gränslandet mellan bildhuggeri och rörliga bilder. I hans verk förs en dialog mellan hantverket och det tekniskt utförda. Det finns något bekant över verken, men också något nytt och okänt: materialens arketypiska former bygger upp nya betydelser i utrymmet när allt inte är precis som det först ser ut att vara. Så är också fallet i hans offentliga konstverk Jag såg dig komma (2016) i Igelkottsvägens tunnelbanestation.

Verket hör till Helsingfors samling av offentlig konst som förvaltas av HAM Helsingfors konstmuseum.

Read more..

At map

Sök