Skip to content
Gunnar Finne: Samarbete, 1928. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Samarbete

Konstnär Gunnar Finne

Tavastvägen 19, Sörnäinen, Helsingfors

Gunnar Finne har gjort många offentliga skulpturer i Helsingfors. Hans verk kännetecknas av stiliserad och lyrisk klassicism. Hans viktigaste offentliga arbete är Topeliusmonumentet Saga och Sanning, som gav upphov till 1930-talets häftigaste kulturstrid.

Framför arkitekt Väinö Vähäkallios affärshus i rött tegel står Gunnar Finnes skulptur Samarbete. Den består av en sten med reliefer på sidorna. På stenen står en jordglob med ett band och texten ”yhteistyö”, samarbete. Reliefen föreställer en kvinna med ett barn och arbetare (en timmerman, en smed och en kvinnlig lantarbetare). En pojke håller smeden i handen och i bakgrunden skymtar en arbetsförman eller högre tjänsteman.

Gunnar Finnes förebilder är Mesopotamiens och Egyptens reliefkonst. Det subjektiva och expressiva uttrycket har underordnat sig formen. Kompositionen förmedlar en tro på barnets fördomsfria sätt att uppleva världen och dess förmåga att sammanföra samhällsklasser och minska på fördomar.

Verket ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök