Skip to content
Inka Nieminen: Ser inte, hör inte, talar inte, 2002 (bortförts). Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Ser inte, hör inte, talar inte

Konstnär Inka Nieminen

Daghemmet Savotta, Trädfällarvägen 16, Parkstad, Helsingfors

De tre tegelröda aporna som satt i daghemmet Savottas sandlåda hörde till Inka Nieminens verk Ser inte, hör inte, talar inte. Aporna var gjutna i betong och var 70-90 cm höga.

Verket var finansierats med byggnadsanslagen och blev färdigt sommaren 2002 på gården till daghemmet, som ritats av arkitektbyrån Alli.

Ett annat utomhusverk med djurmotiv av Inka Nieminen återfinns i Uleåborg. Vid Saarela skola och daghem finns en mångfasetterad verkhelhet med titeln Takharar. Hararna förekommer både utomhus och inne i byggnaden.

Verket är skadat ock har bortförts 2016.

Read more..

At map

Sök