Skip to content
Eino Ruutsalo: Signaler till okända, 1998. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli

Signaler till okända

Konstnär Eino Ruutsalo

Montörsparken, Herttoniemi, Helsingfors

Eino Ruutsalo (1921-2001) är en känd bildkonstnär och filmregissör som började sin långa karriär som målare på1950-talet. Liksom många andra konstnärer på den tiden ägnade han sig åt narurformer i syfte att fånga deras abstrakta karaktär. Efter många logiska försök kom han att avbilda rytm och rörelse och till slut blev hans verk till stora kinetiska väggar. Eino Ruutsalo har aldrig varit bunden till de sedvanliga gränserna inom konsten. Som filmregissör har han haft samma linje genom att bland annat måla direkt på film. Ruutsalos första film blev färdig 1953.

Signaler till okända är egentligen ett skulpturpar som består av verken ”Obelisk” och ”Bälgar”. Ruutsalo arbetade på dessa verk redan på 70-talet och en version av helheten väckte uppmärksamhet i skulpturtävlingen som anordnades i Hagalund i dessa tider.

Verken svetsades ihop, sponsrade av industrirådet Launo Laakkonen på Temet Oy, och de av amerikanskt , rostande corten-stål förfärdigade skulpturerna sandblästrades ännu år 1985 för att få rätt ytstruktur. Efter av staden blivit erbjuden verken beslöts det att de kunde placeras i den tilltänkta Montörsparken i Hertonäs. Verken avtäcktes 1998 och de placerades på betongfundament som konstnären planerat.Ruutsalo ville bygga upp en helhet där åskådaren kunde uppleva verken mycket nära och de bildar ett eget rum i parkmiljön. Därtill inbjuder verken till att sätta sig ner, diskutera, läsa och umgås medan den höga Obelisken sänder ut : Signaler till okända!

Verket har deponerats till staden och hör inte till Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök