Skip to content
Hannu Siren: Skuggor, 1998. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli

Skuggor

Konstnär Hannu Sirén

Tavastvägen 161, Helsingfors

Hannu Siréns (f. 1953, Helsingfors) monumentala stålskulptur Skuggor går tvärs över byggnadens innergård och leder besökaren fram till huvudentrén. Byggnaden är en före detta textilfabrik ritad av Theodor Höijer på 1890-talet som har tagits i skolbruk. Tillbyggnaden och den nya delen är ritad av Kai Wartiainen.

Konstnären har i planeringsskedet tagit gårdens lutning i beaktning och strävat efter att balansera sluttningen och skapa en ny spänning i rummet. Skulpturen som är 30 meter långt och 2-7 meter högt formar och ger utrymmet struktur.

Verket har svetsats samman av stål på plats. Materialets karaktär blir centralt i verket som har en ytterst förenklad form. Stålets färg är naturlig oxiderad rost, som enligt konstnären uttrycker tidens gång och den tid som gått. Tidens förändringar lagras i materialet.

Verket har producerats enligt enprocentsprincipen och hör till Helsingfors samling av offentlig konst som förvaltas av HAM Helsingfors konstmuseum.

Read more..

At map

Sök