Skip to content
IC-98: Sukupuut: Malus Domestica 2017-, 2017. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: HAM Helsingfors konstmuseum

Släktträd: Malus Domestica 2017-

© Konstnär

Skogsbäcksvägen 4, Helsingfors

Konstnärsduon IC-98:s (Patrik Söderlund, f. 1974 ja Visa Suonpää, f. 1968) verk Släktträd i Månsasgårdet består av två delar: den planterade äppelträdslunden i Månsasparken och grafiktrycksserien inne i huset.

Framför Månsashuset finns verket Malus Domestica 2017-, som består av en lund med åtta äppelträd. Varje träd har inympats med fem olika äppelträdssorter. Sorterna växer på olika sätt och har olika styrka. Malus Domestica är det latinska namnet för apel. Under träden har placerats stora stenar från Månsasparkens område, de skapar ett landskap och erbjuder naturliga sittplatser. Träden representerar de biologiska ramarna för en bred variation av sorter. Äppelsorterna är ett urval av kommersiella och historiska finländska sorter.

Enligt konstnärerna syftar de flerympade träden till fruktträdens och fruktträdgårdens mytiska historia: till Hesperidernas trädgård i den grekiska mytologin, de gyllene frukter som ger evigt liv och till kunskapens träd. Äppelträden framför bibliotekssalen för tankarna till kunskapens ursprung. På samma sätt som det inte finns en enda sanning, finns det inte heller ett enda ursprung för kunskap. All kunskap föds ur dialog, ”ur gemensam pollinering”, som sker mellan människor, kulturer och mellan olika tidsperioder. De inhemska och välbekanta äpplena har också ett ursprung, fröna har grott på samma sätt som nya tankar och frukten har skördats gemensamt.

Äppelträden förenar bibliotekets och parkens användare i plats och tid. Då träden planterades år 2017 var de plantor, början på träd. De följer människorna genom åren och årstidernas växlingar. Under ett år blir bladknopparna löv, träden blommar, bär frukt och tappar sina blad. Under åren växer de sig större. Trädens tillväxt är en essentiell del av verket.

Mera om Betula pendula: https://www.hamhelsinki.fi/sv/work/sukupuut-betula-pendula-1948-2016/

Verket har producerats enligt enprocentsprincipen och hör till Helsingfors samling av offentlig konst som förvaltas av HAM Helsingfors konstmuseum.

Read more..

At map

Sök