Skip to content
Yrjö Liipola: Tellervo, Tapios dotter (Diana), 1928. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Maija Toivanen

Tellervo, Tapios dotter (Diana)

Konstnär Yrjö Liipola

Trekanten, Erottajankatu, Kaartinkaupunki, Helsingfors

Bildhuggaren Yrjö Liipola (1881-1971) erbjöd Diana till Helsingfors 1928. Staden köpte skulpturen, men när den kom till Finland från Liipolas dåvarande hemland Ungern, hade Liipola ändrat namnet till Tellervo, Tapios dotter. Sedan dess har skulpturen haft två namn. Den lilla parken där Diana-Tellervo står heter officiellt Trekanten, men kallas för Dianaparken.

Skulpturen avtäcktes 1929 och den blev snart en av stadens mest beundrade offentliga verk. En beundran som också yttrar sig på så sätt att hennes spjut gång på gång bryts av eller böjs så att det måste ersättas med ett nytt. Tillsvidare har själva Diana inte lidit större skador.

Yrjö Liipola beundrade renässanskonsten och fransmannen Auguste Rodins (1840-1917) skulpturer. Liipolas egen stil var genom årtiondena realism med en touche av tidig 1900-tals klassicism, liksom i Tellervos fall.

Verket hör till Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök