Skip to content
Maria Stereo: Tidlös, 2019. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Maija Toivanen / HAM Helsingfors konstmuseum

Tidlös

Konstnär Maria Stereo

Industrigatan 23, Helsingfors

Maria Stereos (f. 1979, Raumo) stora relief Tidlös ser ut som ett gökur och hänger på ytterväggen på Stadin ammatti- ja aikuisopisto yrkesinstitutets innergård på Industrigatan i Vallgård.

Det utsmyckade gökurets urtavla saknar visare och gökens lucka är stängd. Verket är som titeln anger tidlös, uret visar inte tiden. Enligt Maria Stereo ger tidlösheten betraktaren en möjlighet att ta det lugnt. Man behöver inte alltid veta vad klockan är.

”Jag har alltid varit intresserad av kitschiga saker och prydnader i hemmet. Jag började studera bilder av gökur på nätet och en fantastisk, mångsidig värld av mästerliga snickararbeten öppnade sig för mig. Inspirerad av dessa skapade jag en serie klockor i olika blandtekniker. Verken är som en sorts självbiografiska klockslag. Ett av uren var gjutet i stilmetall och det gav mig idén för verket Tidlös”, berättar konstnären.

Stereo som är känd för sitt rikt utsmyckade visuella språk och kreativa sätt att använda återvinningsmaterial har denna gång gjutit verket i brons. Hon har velat använda ett långlivat, hållbart och tåligt och på så sätt tidlöst material.

Verket har producerats enligt enprocentsprincipen och hör till Helsingfors samling av offentlig konst som förvaltas av HAM Helsingfors konstmuseum.

Read more..

At map

Sök