Skip to content
Matti Haupt: Tre pojkar som bär på ett kärl, 1962. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Maija Toivanen

Tre pojkar som bär på ett kärl

Konstnär Matti Haupt

Eiraparken, Eira, Helsingfors

Kesko Oy skänkte de tre pojkarna, som först stod i Keskos huvudkontor vid Kanalgatan, till Helsingfors stad 1962. Sen var statyn franför Höghalms kafé tills den feyttades därifrån år 2000 till Eiraparken.

Verket hör till Helsingfors konstmuseums samling.

Matti Haupt (1912-1999) studerade bl.a. under Wäinö Aaltonens ledning 1932-33 och under Marino Marinis ledning i Italien 1937-39.
Konstnären är bl.a. upphovsman till Rådjuret i Ensiparken, atleten i Docksskvären och reliefen på försäkringsbolagets Ilmarinens hus, Södra hamnen 8.

Read more..

At map

Sök