Skip to content
Olli Salo: Tuggummits tre ögonblick, 2000. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli

Tuggummits tre ögonblick

Konstnär Olli Salo

Fältgränden 12, Helsingfors

Olli Salos (f.1967, Helsingfors) verk Tuggummits tre ögonblick består av tre stenskulpturer och en bronsrelief. Den högsta stenen (270 cm) är i röd granit från Mäntsälä. Den liggande, platta, skålliknande stenen (diameter ca 160 cm) samt den tredje stenen är i röd granit från Taivassalo. De har alla skulpterats med samma teknik: de har pikats, bränts och slipats.

Verket är kopior i jätteformat av tuggummin som tre av skolans elever tuggat och av vilka konstnären valt ut en horisontal och en vertikal form samt en fri organiska form. Stenskulpturerna har placerats på olika platser på skolans gårdsplan. De ursprungliga tuggummina har gjutits i brons i naturlig storlek och placerats som en relief på väggen bredvid skolans huvudingång.

Verket har producerats enligt enprocentsprincipen och hör till Helsingfors samling av offentlig konst som förvaltas av HAM Helsingfors konstmuseum.

Read more..

At map

Sök