Skip to content
Andy Best och Merja Puustinen: Tystnadens fotspår, 2000. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli

Tystnadens fotspår

Konstnär Andy Best, Merja Puustinen

Simonsgatan 1, Lasipalatsin och Forumin välinen aukio, Kamppi, Helsingfors

Miljökonstverket Tystnadens fotspår är infällt i plattbeläggningen på den öppna platsen mellan Forum och Glaspalatset. I tjugo bronsplattor av en gatuplattas storlek har spåren av inhemska vilda djurarter förevigats: järv, småvessla, ekorre, utter, mård, flodiller, lodjur, räv, grävling, rådjur, vildsvin, björn, älg, dovhjort, bäver, tjäder, orre, trana och varg.

Enligt konstnärsparet skall ”Tystnadens fotspår vara en diskret påminnelse om den korta tid under vilken vårt land har urbaniserats och industrialiserats. Nuförtiden bygger de flesta finländares uppfattning om naturen på televisionen och på myter i stället för på egen erfarenhet En del av tass- eller klövspåren tilhör utrotningshotade eller redan utdöda djurarter. För att få tillgång till djurspåren har konstnärsparet tillsammans med sina medarbetare vistats i djurparkerna i Ranua och Etseri i gott samarbete med djuren och djurparkens personal.

Verket har bekostats av Helsingfors stads byggnadsverk och det ingår i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök