Skip to content
Tamas Ortutay: Urägget, 1971. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli

Urägget

Konstnär Tamas Ortutay

Salpausselkävägen, Rönninge, Helsingfors

Den ungerske konstnären Tamas Ortutays (f. 1946) skulptur illustrerar strofen om världens skapelse i den första dikten i Kalevala:
Skärvorna bli sköna stycken Undre halvan utav ägget blir till moder Jord därnedan, övre halvan utav ägget blir till himmelen i höjden. Urägget är en keramikskulptur i högbränd chamotte-massa, en gåva till Helsingfors av Budapest 1971. Verket hör till HAM:s egen samling.

Read more..

At map

Sök