Skip to content
Pekka Helin: Utan titel, 2000. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Utan titel (2)

Konstnär Pekka Helin

Östersjötorget 2, Helsingfors

Arkkitekt Pekka Helin har planerat detta verk som finns i närheten av Sitras hus (Jubileumsfonden för Finlands självständighet) i Gräsviken. I stadsplanen fanns ett krav på ett offentligt konstverk, en liten park eller dylikt som skulle resas på detta område. Verket skulle samtidigt fungera som ett slutande element till Brudgatan, som planerades till gågata.

Idén till verket har arkitekten fått från Tammasaari kobbe som tidigare fanns på denna plats, men som fick ge vika då man fyllde ut marken till hamnområdet under 20-talet. Verket är framställt i Estland. Den brunaktiga färgen kommer från använd Cor-ten stål. Ovanpå locket finns små runda hål, och i dessa hål finns tunna rör av rostfritt stål. Rören föreställer den vass som tidigare växte på kobben. Inuti den ihåliga, rektangulära stålkonstruktionen finns ett maskineri som transporterar ljus till de tunna stålrören. Maskineriet står dock oanvänt eftersom ljuseffekterna inte syns i det annors så väl uppbelysta området.

Verket ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Pekka Helin har bl.a. planerat Nokia-huset, Ilmaris huvudkontor och riksdagens tilläggsbyggnad.

Read more..

At map

Sök