Skip to content
Sanna Karlsson-Sutisna: Vardagens pilgrim (Bortförts), 2004. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Vardagens pilgrim

Konstnär Sanna Karlsson-Sutisna

Brunnsparken, Helsingfors

Verket har tagits bort från den platsen.

I Brunnsparken, helt i parkens södra del, invid sandgången står en ca två meter hög, avhuggen björkstam. På längre håll ser det ut som en helt vanlig trädstam… När man närmar sig björken urskiljer man sakta något; ett runt kvinnoansikte kikar fram ur stammen. Kvinnan ser nöjd ut. Figuren har ögonen slutna och den har runda kinder och en putande mun. Det ser ut som om konstnären hade huggit fram en ande som bor i trädet och som nu belåtet iaktar de förbipasserande och händelserna i parken.

I sina skulpturer uttrycker Sanna Karlsson-Sutisna sin mångkulturella livsfilosofi. Hon vill locka fram värme och respekt för livet i finländarnas hjärtan. Skulpturerna är ofta föreställande och estetiskt stiliserade, å andra sidan avslöjer de ofta själsliga tillstånd. I dem sammanbinds evigheten och vardagen.

Sanna Karlsson-Sutisna är bild- och danskonstnär. Hon har utvecklat sin dansmålarteknik där dansens och bildens teknik sammanförs i samma person och i samma verk. Senare har hon också tillagt rituella element i sina performanser. Karlsson-Sutisna åkte till Kuba och senare också till Bali för att forska i konstens rötter. Sedan år 1991 har hon gjort skulpturer av trä med balinesisk teknik.

Read more..

At map

Sök