Skip to content
Hannu Sirén: Vilja, 2008. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Vilja

Konstnär Hannu Sirén

Kommandobryggan 1 Martin Meinanderin puisto, Helsingfors

Skulptören Hannu Siréns verk Vilja finns i hamnen i Nordsjö, på den lilla skogbevuxna bergsklacken bredvid Gatehouse. Konstnären hoppas att verket ska ge dem som besöker hamnen tillfället att också uppleva en annan verklighet än hamnens vanliga vardag.

Verket Vilja är enligt Sirén ett meditativt objekt avsett att upplevas. I det möts den omgivande naturliga klippan och den moderna stenförädlingstekniken. Det kubformade verket är hugget i svart, blank gabrogranit. Utöver kuben omfattar helheten också stigarna som leder fram till den, samt belysningen. Sirén planerade parken tillsammans med landskapsarkitekten Meri Mannerla och parkbelysningen i samarbete med Kari Rajakallio.

Bredvid verket finns en tavla med den finska texten: ”Efter istiden höjdes denna klippa över havsytan. Isen lämnade en slät bergyta med mjuka former. Uppe i parken finns Vilja, grundstenen för hamnprojektet i Nordsjö. Kumlet, det trygga landmärket i horisonten, lotsar sjöfararen rätt.”

Verket hör inte till Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök