Skip to content

Det nya offentliga konstverket i Stapelstaden är Sasha Hubers och Petri Saarikkos gruppkonstverk Fundament 

18.8.2023

Sasha Huber & Petri Saarikko: Perusta / Fundament / Foundation, 2023. Maatullinkuja, Helsinki / Helsingfors ©HAM/Kirsi Halkola

Stapelstaden i Helsingfors har fått ett nytt offentligt konstverk. Konstnärerna Sasha Huber och Petri Saarikko har tillsammans med Stapelstadsborna skapat en skulpturhelhet med titeln Fundament.  Verket offentliggörs vid ett evenemang som är öppet för alla onsdagen den 23 augusti kl. 13 på Landtullsgränden 17. Helsingfors kulturdirektör Mari Männistö offentliggör verket. Konstnärerna är närvarande vid offentliggörandet. 

Sasha Huber och Petri Saarikko ville ge de boende möjligheten att lämna sina fotspår i området. Verket baseras på tanken att ett samhälle som helhet är symboliskt förbundet till jorden och landskapet: leran som används i verket fungerar både som en symbol och ett material som knyter människorna till varandra och till deras bostadsområde. Skulpturerna registrerar och bevarar upplevelsen av gemenskap och kroppslig närvaro, ända in i minsta lilla tå-avtryck.  

Fundament fick sin form i deltagande workshopar, där grundskolebarn från grundskolan Maatulli tillsammans med sina vårdnadshavare fick bearbeta lera med fötterna. Lerklumparna göts till tre bronsskulpturer, varav den största står på den öppna platsen i Landtullsgränden. De två mindre skulpturerna finns i en närliggande park och invid Maatulli-skolan och dagiset. På så sätt har verket återvänt till sitt ursprung. Konstnärerna dokumenterade också verkets deltagandeprocess på video.  

Bakgrunden till verket är Huber och Saarikos projekt Remedies Universe som undersöker muntliga traditioner i olika kulturella och geografiska sammanhang. Ursprunget till Fundament kommer framför allt från projektet Remedies Mildura som konstnärerna genomförde vid den 10:e Mildura Palimpsest-biennalen i Australien 2015. I grundidén till verket bjuder konstnärerna in skolbarn och deras vårdnadshavare att dela berättelser vid bearbetning av lera.  

HAM Helsingfors konstmuseum har beställt verket med sina anslagsmedel för offentlig konst, som enligt stadens strategi ska användas för att öka den offentliga konsten, särskilt i de områden i Helsingfors där det sedan tidigare finns få eller inga konstverk alls. Verket realiserades i nära samarbete med grundskolan Maatulli och Helsingfors stadsmiljösektor. Verket är införlivat i Helsingfors samling av offentlig konst som kurateras och förvaltas av HAM. 

Sasha Huber och Petri Saarikko är en Helsingforsbaserad konstnärsduo som har arbetat med projektet Remedies Universe sedan 2011. Den schweizisk-haitiska bildkonstnären Sasha Huber (f. 1975), verksam i Finland, har i sin konst behandlat historia, minnen och tillhörighet, ofta i relation till arvet från kolonialismen och det postkoloniala arvet. Konstnären och formgivaren Petri Saarikko (f. 1973) använder sig i stor utsträckning av olika konstnärliga metoder i sina performativa och platsspecifika verk.  
 

Sök