Skip to content

Ett nytt offentligt konstverk av konstnären Tiina Raitanen har installerats vid Docksstranden

31.10.2022

Tiina Raitanen: Luettelo/Förteckningen/The List, 2022. © HAM/Kirsi Halkola

Utanför Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA:s byggnad vid Docksstranden, i korsningen av Docksgatan och Munkholmsgatan, har ett nytt offentligt konstverk av skulptören Tiina Raitanen färdigställts. Den över fyra meter höga skulpturen med titeln Förteckningen består av former som lutar mot varandra och står intill varandra. Formerna är inspirerade av betydelselösa, övergivna och av tidens tand patinerade föremål som konstnären hittat på platsen för kemikaliemyndighetens nya byggnad, såsom en del av ett gammalt gångjärn, en plastbit, en spik, slippapper och en oidentifierad metallbit. Raitanen förverkligat verket Förteckningen av rostfritt och syrafast stål, aluminium, brons och betong utifrån dessa föremål.

Förteckningen invigs vid ett evenemang som är öppet för alla onsdagen den 2 november kl. 11. Konstverket invigs av Paavo Arhinmäki, biträdande borgmästare för kultur- och fritidssektorn. Konstnären Tiina Raitanen närvarar vid tillställningen.

I sitt verk Förteckningen har Tiina Raitanen omsatt sitt konstnärliga arbetssätt, där hon formar och gjuter upphittade föremål med olika tekniker och sammanställer dem till en enda skulptur, i stor skala.

En del av föremålen har hamnat på kemikaliemyndighetens byggplats för först nyligen i samband med renoveringen, medan andra har varit en del av konstruktionerna i decennier. När formerna förstoras blir de abstrakta. De har haft ett ursprung, ett material, en produktionsprocess och ett syfte i en förgången tid, en viss stund. I skulpturen lutar sig en del av formerna mot varandra, medan en står för sig själv längre bort. De blir en uppsättning, en sorts förteckning.

Verkets innehåll har inte bara påverkats av platsens historia, utan också av dess nutid. Tiina Raitanen berättar: ”Kemikaliemyndigheten bevarar och förmedlar information. Arrangemanget i skulpturen beskriver informationens skiktade effekter och betydelsen av systematisk lagring. Genom lagstiftningen strävar man efter att skydda människor och miljön från skadliga kemikalier, oavsett om de är industriella kemikalier eller kemikalier som används i det dagliga livet, i fast, lösnings- eller aerosolform. De olika formerna och materialen i min skulptur uttrycker denna mångfald av kemikalier.”

Materialen i skulpturen har olika egenskaper. Syrafast stål står emot tid och väder i hundratals år, aluminiumets glans bleknar med tiden på grund av det oxidlager som skyddar de undre lagren från korrosion, bronsets patina förändras så småningom. Betong andas genom sin omgivning. Skulpturen ser olika ut i olika årstider och ljusförhållanden. ECHA:s byggnad samt den omgivande vardagen och förbipasserande människor återspeglas i den glänsande stålytan. Samtidigt återspeglar verket sig självt, då dess delar speglas i den glänsande ytan och skapar en värld av ljus och reflektioner inom verket.

Tiina Raitanen (f. 1983) utexaminerades som bildkonstnär från Bildkonstakademin 2012. Hon har också studerat skulptur vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2018–2019. Raitainens verk har visats i många grupputställningar, bland annat på Serlachiusmuseet Gösta i Mänttä år 2021, och hon har också hållit enskilda utställningar, exempelvis på Galleri Sinne i Helsingfors 2019.

Helsingfors stad följer procentprincipen, vilket betyder att man vid byggande eller renoveringar av stadens infrastruktur och fastigheter reserverar omkring en procent av budgeten för offentlig konst. Det livliga byggandet under de senaste åren har gjort det möjligt att beställa offentlig konst till flera offentliga byggnader bland annat i Nordsjö, Baggböle, Kvarnbäcken och Gumtäkt. HAM Helsingfors konstmuseum är konstexpert i projekten och verken blir en del av Helsingfors stads samling av offentlig konst, som administreras av HAM Helsingfors konstmuseum.

Tiina Raitanen: Förteckningen, 2022. © HAM/Kirsi Halkola

Sök