Skip to content

HAM har fått en ny förvaltningsdirektör

10.2.2023

Sanna Katajavuori. © Markku Pihlaja

Styrelsen för Stiftelsen HAM Helsingfors konstmuseum har valt EM Sanna Katajavuori till ny förvaltningsdirektör. Sanna Katajavuori övergår till sitt nya uppdrag från posten som Sulasol ry:s verksamhetsledare. Hon börjar vid HAM 13.3.2023.

”Det är med glädje vi hälsar Sanna Katajavuori välkommen som HAM:s förvaltningsdirektör. Bland många goda sökande valdes Sanna till uppdraget tack vare sin mångsidiga förvaltningserfarenhet och utbildningsbakgrund. Sanna har utmärkt ekonomisk kompetens och en gedigen förståelse av kulturförvaltning. Dessutom har hon ett humant ledargrepp, vilket styrelsen ansåg vara en viktig egenskap för det här uppdraget”, säger Kai Huotari som är styrelseordförande för stiftelsen HAM Helsingfors konstmuseum.

”Jag ser fram emot att få lära känna HAM:s personal och sätta mig in i konstmuseets verksamhetsfält. Det är intressant att få se kulturbranschen från en ny synvinkel och börja bygga upp stiftelsens organisation i samarbete med den nya museichefen och museets personal”, säger konstmuseets nya förvaltningsdirektör Sanna Katajavuori.

Helsingfors konstmuseum HAM:s verksamhet och personal övergick till stiftelsen 1.1.2023. Vid ombildandet till en stiftelse blev HAM stadens dottersammanslutning vars finansiering kommer från bidrag till kulturinstitutioner.

Posten som förvaltningsdirektör är ny vid Stiftelsen HAM Helsingfors konstmuseum.

Sök