Skip to content

Offentliga verk av Alicja Kwade som visats på Helsingforsbiennalen till Fiskehamnen

7.6.2022

Alicja Kwade: Big Be-Hide, 2019. © HAM/Maija Toivanen

Fiskehamnen i Helsingfors får i juni två nya offentliga konstverk av Alicja Kwade. Verken Big Be-Hide och Pars Pro Toto visades på Skanslandet sommaren 2021 som en del av Helsingforsbiennalen och flyttas nu permanent till Fiskehamnen. Båda verken är editioner av verkkoncept som konstnären genomfört på olika håll i världen och som skapats för Helsingfors. Kwade (f. 1979) bor och arbetar i Berlin och är en av de intressantaste och mest efterfrågade aktörerna inom den internationella samtidskonsten. Hennes skulpturer och installationer behandlar ofta upplevelsen av tid och rum samt verklighetens väsen.

I verket Big Be-Hide på Bjälkkajen har natursten och en kopia av den i metall placerats symmetriskt på båda sidorna om en dubbelsidig spegel. Beroende på från vilket håll betraktaren närmar sig, antingen reflekterar spegeln eller skapar den en illusion av genomskinlighet; den både gömmer och kompletterar. Omgivningen som reflekteras i spegeln bildar en öppning från ett landskap och en verklighet till en annan.

Verket bjuder in betraktaren att fundera över likheter och olikheter samt möjligheterna till parallella verkligheter. Enligt Alicja Kwade grundar sig vår vardagliga värld på sociala avtal, som vi skapar utifrån våra iakttagelser. Vår förståelse av verkligheten och av sådant som vi betraktar som absoluta sanningar är bristfällig, eftersom den bygger på våra begränsade sinnen.

Pars Pro Toto består av åtta runda stenklot, som påminner om planeter. Konstnären valde i huvudsak nordiska stenarter till verket som genomförts i Helsingfors. På stenarnas yta syns deras uråldriga bildningsprocess, ålder och tidens gång. Verkets latinska namn Pars pro toto, ”delen för helheten”, beskriver en av verkets dimensioner: världsalltets strukturer upprepar sig i likadan form i allt från atomer till solsystem. Individernas existens ställs i förhållande till tidens och materiens enorma skalor.

Alicja Kwade: Pars pro Toto, 2018. © HAM/Maija Toivanen

Kwades verk granskar vårt förhållande till naturen, vår plats i världsalltet och ständig förändring i form av större filosofiska frågor. De utmanar oss att ifrågasätta våra iakttagelser och vår uppfattning om den omgivande verkligheten.

Kwades verk upptas i Helsingfors stads konstsamling och har kuraterats av HAM Helsingfors konstmuseum. Införskaffandet av verken har möjliggjorts genom procentprincipen som Helsingfors stad följer i bland annat byggandet av Fiskehamnens område. Inom Fiskehamnens miljökonstprojekt genomförs permanent och temporär konst samt evenemang i samarbete mellan Helsingfors stadskansli, stadsmiljösektorn, kultur- och fritidssektorn samt HAM Helsingfors konstmuseum. Miljökonstprojektet finansieras med hjälp av den avgift per kvadratmeter våningsyta som tas ut av byggherrarna på området.

Sök