Skip to content

Cupore: Det regionala konstmuseiuppdraget som en del av kommunernas kulturverksamhet

13:00 - 16:00

I det regionala konstmuseiuppdraget och i målen för kommunernas kulturverksamhet ingår att främja konstnärligt arbete och verksamhet lokalt och regionalt. Hur kan konstmuseerna förverkliga denna målsättning i de olika regionerna? Välkomna att höra med måndagen den 22.1.2024! Seminariet riktar sig särskilt till representanter för konstmuseer och kommuner samt till konstnärer och andra aktörer inom de visuella konstbranscherna.

Kulturpolitiska forskningscentret Cupore genomför under åren 2022–2024 ett av undervisnings- och kulturministeriet finansierat regionalt utvecklingsprojekt, som fokuserar på det regionala konstmuseiuppdraget som en del av kommunernas kulturverksamhet samt konstmuseernas samarbete med professionella konstnärer. Projektets samarbetspartners är Kemi konstmuseum, Kuopio konstmuseum och Björneborgs konstmuseum, som alla har genomfört pilotversioner av nya verksamhetsmodeller för att främja konstnärligt arbete och konstnärlig verksamhet inom sina regioner.

På seminariet diskuteras de centrala resultaten av utvecklingsprojektet samt det regionala konstmuseiuppdragets relation till kommunernas kulturverksamhet och till de professionella konstnärernas verksamhetsförutsättningar i olika regioner. 

Seminariet hålls på Helsingfors konstmuseum HAM och streamas på Cupores YouTube-kanal. Föranmälan till evenemanget öppnar den 18 december 2023. Följ streamen här.

Sök