Skip to content

Nastja Säde Rönkkö: Överlevnadsguide för ett post-apokalyptiskt barn

Börjar

17.05.2024

Slutar

08.09.2024

Nastja Säde Rönkkös mångmediala installation uppmuntrar till att begrunda vår planets osäkra framtid. Kärnan i verket utgörs av 26 videor som handlar om att känslomässigt och praktiskt klara av betydande vändpunkter, kriser och katastrofer.

Nastja Säde Rönkkö: Överlevnadsguide för ett post-apokalyptiskt barn (stillbild), 2022. Kostym: Juha Vehmaanperä. Foto: Aake Kivalo.

Videorna i den imponerande installationen, som visas i den stora båghallen, är berättelser om den nu levande mänsklighetens sista stunder, natur, saknad och förlust. Samtidigt är de överblickar över kärlek, omtanke, mänsklighet och framtid.

Publiken kan leva sig in i verkets olika teman och projicera dem på sina egna känslotillstånd eller i vidare mening på vår tids globala kriser. Hur kan vi förbereda oss på det okända, vad är värt att rädda inför ett sådant hot? Hurdan kunskap och hurdana minnen vill vi överföra till kommande generationer om vi står inför en oåterkallelig förändring? Hur ser det samhälle ut som vi lever i efter vändpunkten?

I samband med utställningen publiceras handboken Överlevnadsguide för ett postapokalyptiskt barn i samarbete med konstnären och Lönnströms konstmuseum. I HAM förverkligas dessutom en ny tematisk skulpturserie och en ljudvärld som binder samman helheten. Installationen har ursprungligen producerats av Lönnströms konstmuseum under hösten 2022, som en del av serien Lönnströmprojekt.

Utställningen har kuraterats av HAMs utställningschef Kati Kivinen och amanuens Satu Metsola.

Nastja Säde Rönkkö (f. 1985) är en prisbelönad bildkonstnär från Helsingfors som arbetar multidisciplinärt inom mediekonst, performance, deltagande konst och text. Hennes konst utforskar grunderna för mänskligheten, maktstrukturer, sociala relationer och sätten att vara och agera på som tysta radikaler i vårt föränderliga samhälle. Nastja Säde Rönkkö utsågs till Årets unga konstnär 2019 och fick priset Below Zero Art Prize 2023.

Överlevnadsguide för ett post-apokalyptiskt barn öppnas samtidigt med utställningen Vem är ett djur?. Tillsammans väcker utställningarna frågor om människans och alla andra arters gemensamma växelverkan och om empatin som är fundamentalt viktiga arternas gemensamma tillvaro.

Sök