Skip to content

Nastja Säde Rönkkö: Överlevnadsguide för ett post-apokalyptiskt barn

Börjar

17.05.2024

Slutar

08.09.2024

Nastja Säde Rönkkös imponerande installation leder tankarna till människans och andra levande varelsers osäkra framtid. Verkets kärna består av 26 videor som berättar om stora vändpunkter eller att komma över kriser.

Nastja Säde Rönkkö: Överlevnadsguide för ett post-apokalyptiskt barn (stillbild), 2022. Foto: Aake Kivalo.

”Jag har gjort verket Överlevnadsguide för ett postapokalyptiskt barn till oss alla som lever just här och nu under enorma sociala, klimatmässiga eller personliga omvälvningar. Mitt verk bygger på tanken att en händelsekedja som inverkar på livet på jorden redan pågår. Något som berör politik, samhälle eller miljö genomgår en stor och oåterkallelig förändring. Vad ska vi minnas, lära oss och föra vidare från denna tid? Hur ska vi kunna drömma om nya sätt att leva?”
Nastja Säde Rönkkö

Videorna i installationen som fyller HAM:s stora valvsal är berättelser om förlust, längtan och de sista ögonblicken i ett samhälle så som vi känner det. Samtidigt utforskar de överlevnad på individnivå, hur man kan komma över stora personliga vändpunkter och de svåra känslomässiga tillstånd som de förorsakar. Konstnären ger praktisk information om vilka växter man kan äta om man går vilse i skogen, samtidigt som hon skapar imaginära framtidsvärldar där man flyttar till en annan planet. Besökaren kan leva sig in i utställningens teman genom att reflektera över sina egna känslor eller i vidare utsträckning över de aktuella globala kriserna.

Verket är ursprungligen producerat av Lönnströms konstmuseum och ingick i serien Lönnströmprojekt hösten 2022. Den förnyade samling som nu visas har kuraterats av HAM:s kurator Satu Metsola och utställningschef Kati Kivinen. På HAM kompletteras utställningen med en ny skulpturserie, målningar och ett ljudlandskap designat av Timo Kaukolampi. I samband med utställningen publiceras boken Survival Guide for a Post-Apocalyptic Child i samarbete med konstnären och Lönnströms konstmuseum.

Nastja Säde Rönkkö. Kuva / Foto / Photo: HAM / Maija Toivanen.
Nastja Säde Rönkkö. Kuva / Foto / Photo: HAM / Maija Toivanen.

Nastja Säde Rönkkö (f. 1985) är en prisbelönad Helsingforskonstnär som arbetar mångsidigt med mediekonst, performans och text. I sin konst utforskar hon mänsklighetens grundvalar, maktstrukturer, sociala relationer samt tysta radikala sätt att existera och agera i vårt föränderliga samhälle. Nastja Säde Rönkkö har tilldelats utmärkelsen Årets unga konstnär 2019 och Below Zero Art Prize 2023.

Nastja Säde Rönkkö: Överlevnadsguide för ett postapokalyptiskt barn öppnas parallellt med utställningen Vem är ett djur? i den angränsande valvsalen. Tillsammans väcker utställningarna tankar om hur allt levande är sammanflätat och om empatins grundläggande betydelse.

Utställningen har fått stöd från Museiverket.

Nastja Säde Rönkkö: Överlevnadsguide för ett post-apokalyptiskt barn (stillbild), 2022. Kostym: Juha Vehmaanperä. Foto: Aake Kivalo.

Nastja Säde Rönkkö: Överlevnadsguide för ett post-apokalyptiskt barn (stillbild), 2022. Foto: Aake Kivalo.
Nastja Säde Rönkkö: Överlevnadsguide för ett post-apokalyptiskt barn (stillbild), 2022. Foto: Aake Kivalo.
Nastja Säde Rönkkö: Överlevnadsguide för ett post-apokalyptiskt barn (stillbild), 2022. Foto: Aake Kivalo.

Publikation

I samband med utställningen publiceras boken (på engelska) Survival Guide for a Post-Apocalyptic Child i samarbete med konstnären och Lönnströms konstmuseum. Du hittar HAM shop både på museet och online.

Installationsvyer

Fotografier: HAM/Maija Toivanen

Sök