Skip to content

Vem är ett djur?

Börjar

17.05.2024

Slutar

18.08.2024

I den här utställningen tittar vi på djuret, en varelse som fascinerat bildmakare genom tiderna och samtidigt förblivit gåtfull och oförklarlig.

Esko Männikkö: Untitled (detalj), 2005. HAM Helsingfors konstmuseum. Foto: Yehia Eweis

Vem är ett djur? lyfter fram konstnärernas tilltagande försök att bryta ner maktkonstellationen mellan människa och andra djur och synliggöra de förenande faktorerna. Sammanlagt visas 80 verk som har grupperats enligt teman som ger utgångspunkter för att behandla avbildningen av djur, deras livsmiljöer, illabehandling, samlevnad och aktörskap.

Verken i utställningen kommer huvudsakligen från helsingforsarnas samling. Utställningnen innehåller verk av bland annat Jasmin Anoschkin, Eeva-Leena Eklund, Terike Haapoja, Appu Jasu, Anne Koskinen, Aura Kotkavirta, Paula Lehtonen, Maija Luutonen, Esko Männikkö, Tuula Närhinen, Dennis Oppenheim, Stiina Saaristo, Pentti Sammallahti och Victor Westerholm.

Utställningen har kuraterats av HAMs amanuens Sanna Tuulikangas.

Vem är ett djur? öppnas samtidigt med Nastja Säde Rönkkös Överlevnadsguide för ett post-apokalyptiskt barn. Tillsammans väcker utställningarna frågor om människans och alla andra arters gemensamma växelverkan och om empatin som är fundamentalt viktiga arternas gemensamma tillvaro.

Sök