Skip to content
Jacob Dahlgren: Early One Morning, Eternity Sculpture, 2019. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Maija Toivanen / HAM Helsingfors konstmuseum

Early One Morning, Eternity Sculpture

Konstnär Jacob Dahlgren

Capellaskvären 1, Helsingfors

På Capellaskvären i Fiskehamnen slingrar sig svensken Jacob Dahlmans (f. 1970, Stockholm) ljusröda stålskulptur Early One Morning, Etenity Sculpture. Verket är ca. tio meter i diameter och fyra meter högt.

Jacob Dahlgren vill skapa platser i stadsmiljön för kontemplation och lek. Early One Morning, Etenity Sculpture är inbjudande och kan t.o.m. fungera som mötesplats då man kan sitta på verkets lägre avsatser. Klättring är dock förbjuden.

Enligt konstnären är verket som en teckningslek där man ritar en sammanhängande linje utan att lyfta pennan från pappret. ”Verket ser olika ut beroende på från vilket hål man ser det. Det är som en mening skriven i skönskrift och på ett helt nytt språk.”

Verket har producerats enligt enprocentsprincipen som en del av Fiskehamnens konstprogram och hör till Helsingfors samling av offentlig konst som förvaltas av HAM Helsingfors konstmuseum.

Read more..

At map

Sök