Skip to content
Eila Hiltunen: Finlands Banks fontänskulptur, 1961. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Finlands Banks fontänskulptur

Konstnär Eila Hiltunen

Finlands Banks sedeltryckeri, Fredsgatan 18, Kronohagen, Helsingfors

Finlands Banks fontänskulptur är ett abstrakt verk som består av ihopsvetsade kopparplåtar och metallband – en av Eila Hiltunens tidigaste svetsade skulpturer. Konstruktionen är en lek med genomskinlighet och ogenomskinlighet, den trotsar fasthetens och konstruktionens, sammanhållningens lagar. Formen påminner också om två händer med fingrar. Eila Hiltunen är en vägvisare inom finsk skulptur och en föregångare när det gäller svetstekniken. Centrala drag i hennes arbeten är en figurativ och samtidigt stiliserad återgivning av rörelse. Också formen på fontänskulpturen följer vattnets rörelse – droppar som övergår i rännilar och faller ner mot bassängens botten.

Skulpturen avtäcktes 16.8.1961. Verket ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök