Skip to content
Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Hans van Sandens gravsten

Konstnär Robert Stigell

Kyrkovreten, Gammelstaden, Helsingfors

Hans van Sanden (d. 1590) var en förmögen köpman och under 1500-talet Helsingfors rikaste borgare. Han var av holländskt ursprung, och bedrev från och med 1550-talet handel i Helsingfors särskilt med de tyska städerna. Enligt tullkataloger från år 1560 var van Sandens handelsutbyte över hälften av det dåvarande Helsingfors importhandel. van Sanden gifte sig med Anna Henriksdotter, som hörde till släkten Jägerhorn från Hertonäs. Han använde släkten Jägerhorns vapen och blev också ägare till släktgården Båtsvik. Med sin stora egendom och genom att gifta in sig i lantadeln säkrade van Sanden sig själv och sina efterkommande en hög social ställning i Helsingfors borgerskap.

Robert Stigell gjorde en kopia av Hans van Sandens ursprungliga gravsten 1890. Det finns olika tolkningar om texten på gravstenen och skiljaktiga uppfattningar om hans dödsår. Gravstenen är en låg stenhäll med vapnet och texten ”Hans van Sanden end sine erven anno domino 1590”. Gravstenen omges av fyra pelare och en kätting.

Read more..

At map

Sök