Skip to content
Emma Jääskeläinen: Put put, 2020. You may not use this photo for commercial purposes. © Photo: Helsinki Art Museum / Hanna Kukorelli

Put put

Konstnär Emma Jääskeläinen

Adrianaskvären, Helsingfors

Konstnären Emma Jääskeläinens (f. 1988) verk Put put finns i Adrianaskvären i Hertonäs strand i Helsingfors. Ett offentligt verk är tvådelat. Verkets större form som påminner om en snäcka är gjort av ljus granit, och den finns på stenbeläggningen i parken. Den mindre formen, som påminner om en pärla, är däremot gjord av spektrolit och finns på gräsmattan i parken.

Emma Jääskeläinen berättar att tanken om snäckan och pärlan uppstod med tanke på den maritima miljön och utelekarna i området under byggnad. Enligt henne är snäckan lik en budbärare som förutom det bekanta och igenkännbara bär på något obekant och konstigt. En pärla har rullat ut ur snäckan i växtligheten. ”Genom att behålla verket i ett kontinuerligt förändringsläge har pärlan likt en fotboll flytt till våtmarken, där den tidvis försvinner då växtligheten förvildas och vattnet som samlats i våtmarken stiger”, berättar Jääskeläinen.

HAM Helsingfors konstmuseum har beställt konstverket och det hör till HAM:s konstsamling.

Read more..

At map

Sök