Skip to content
Heikki Häiväoja: Samarbetetsmonument, 1967. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli

Samarbetetsmonument

Konstnär Heikki Häiväoja

Gårdsbacka köpcentrum, Helsingfors

Bildhuggaren Heikki Häiväoja representerade Finland i Biennalen i Venedig 1966 och i Biennalen i Sao Paulo 1961 och 1967.

Samarbetsmonumentet visar på tydliga intryck från informalismen. Kontrasten mellan en slät yta och ett organiskt växlande inre påminner om Häiväojas tidigare bronsskulpturer. Gränsdragningen mellan rum som skapas av människan och naturelementen fick ett uttryck i vattenbassängen som tidigare hörde till skulpturen. Speglingarna i vattnet gav skulpturen ytterligare en dimension som var i ständig rörelse. Skulpturen och den arkitektoniska bakgrunden bildar en lyckad helhet som också uppskattas av kunderna i köpcentret.

Materialet är betong och skulpturen är 11,4 meter hög. Verket ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök