Skip to content

Tre nya offentliga konstverk kommer att glädja barn i skolor och på daghem i Helsingfors

4.5.2023

Hanna Råst: Ajanlasku/Tideräkning/Chronology, 2022. © HAM/Sonja Hyytiäinen

Nybyggnaden av finska lågstadieskolan i Haga har fått ett verk av Hanna Råst, nybyggnaden av finska lågstadieskolan i Botby gård har fått verk av Nayab Ikram och daghemmet på Nätholmen har fått en verkshelhet av Jussi Juurinen.

Historiens och tidens olika lager förenas i Hanna Råsts fotocollage Tideräkning. Verket är placerat under skärmtaket till finska lågstadieskolan i Norra Haga. I verket kombineras barndomsminnen med historiska epoker och händelser som lämnats osagda. Råst har utforskat bilder och teckningar i olika arkiv och samlat dem i ett collage som spänner över olika epoker i världshistorien. Konstnären hoppas att verket ska väcka elevernas nyfikenhet och intresse för historia, tid och geologi.

Verket är placerat så att man bara ser det när man står under lågstadiets skärmtak. Det dolda verket är relaterat till upptäckartanken och den nya kunskap som kontinuerligt påträffas och formar om våra historieberättelser. Verket fortsätter på teman som Råst även har behandlat mer utförligt i sitt konstnärliga arbete.

Nayab Ikram, Symbios, 2022. © HAM/Sonja Hyytiäinen

Fotografen och konstnären Nayab Ikrams fotoserie Symbios har färdigställts för nybyggnaden av det finska lågstadiet i Botby gård. På de sju fotografierna är händer och de olika material som är fästa vid dem ställda i ett symbiotiskt förhållande till varandra, som en symbol för lek och samexistens. Enligt konstnären refererar händerna till kontakt och längtan, omtanke och omsorg om den. Verket inbjuder till att fundera över samvaro, lekbegreppet och de agenser, de roller och regler som uppstår i leken. En del av verket visas just nu på utställningen Gemensamma rum på HAM. Nayab Ikram från Åland arbetar med begrepp relaterade till kulturell identitet och identitetsbildning med fotografi, video och installationer som arbetsredskap.

Jussi Juurinen: Samma men olika, 2023. © HAM/Kirsi Halkola

Bildkonstnären Jussi Juurinens verk Samma men olika har färdigställts för det nyöppnade daghemmet på Nätholmen. Det tredelade verket tar tre ljusschakt i olika delar av daghemmet i besittning, alla delar med egen färgsättning och linjerytm. Den tredimensionella ytan på verkets olikfärgade paneler i björkfaner och moduler av ribbor visar hur solljuset förändras under dagens lopp.

Upprepning och serialitet är utmärkande för Juurinens konst. I Samma men olika har Juurinen i stället för att göra konstgrafik velat närma sig träet som material på ett nytt sätt och sudda ut skillnaden mellan tryckplåten och avtrycket som gjorts från den. Bildpanelernas tryckliknande kontinuum bildar tre stora, tapetliknande eller textilliknande bildytor.

Finansieringen av verken har möjliggjorts av enprocentsprincipen för konst som Helsingfors stad iakttar. Detta innebär att en viss del av nybyggnads- eller renoveringsobjektens budjet avsätts för att förverkliga ny offentlig konst. De senaste årens livliga byggnation har gjort det möjligt att beställa konst till ett antal offentliga byggnader och utomhusrum i olika delar av Helsingfors. HAM Helsingfors konstmuseum fungerar som konstsakkunnig i fråga om konstprojekt och verken infogas i Helsingfors stads konstsamling, som förvaltas av HAM.

Sök