Skip to content

Konsten tar med sig idéer om växande, omtanke och närvaro till nya daghem

25.4.2024

Bogna Wisniewska: visuaalinen halaus, 2023. Kuva: HAM/Sonja Hyytiäinen.

Brukarna på tre nyligen färdigställda daghem har fått nya offentliga konstverk att glädjas åt. Kirsi Kivivirta har skapet ett verk för daghemmet Soittaja i Gamlas, Sanna Kannisto för daghemmet Nuotti i Bocksbacka och Bogna Wisniewska för daghemmet Longinoja i Nedre Malm. Konstverken har beröringspunkter med växande, lyssnande och i vid bemärkelse med samspelet mellan människan och hennes livsmiljö.

Kirsi Kivivirta: OM JAG VAR ETT TRÄD, 2023. Bild: HAM/Kirsi Halkola.

Kirsi Kivivirtas verk OM JAG VAR ETT TRÄD utgörs av rundlar i trä på byggnadens fasad och inomhus av keramikrundlar med kvistmönster i relief. Verkets kvistmönster tar in det omgivande landskapet och reliefernas upphöjda yta lockar till beröring. Cirkelformerna för en dialog med fönstren på byggnaden, mönstren på golven, belysningen, möblernas utformning och portarnas detaljer. Daghemmet Soittaja är planerat av arkitekterna Rudanko + Kankkunen Oy. 

Utgångspunkterna för Kirsi Kivivirtas (f. 1959) arbete är vardagliga utrymmen, det urbana landskapet och dess arkitektur. I sin konst använder Kirsi huvudsakligen vitt porslin som material, men i arbetet med daghemmet Soittaja har hon för första gången även använt trä. 

Sanna Kannisto: Skogen kallar, 2023. Bild: HAM/Kirsi Halkola.

Sanna Kannistos verk Skogen kallar tar in närmiljön och inbjuder till att observera fåglar och natur. På daghemmet Nuotti ger fototrycken av fåglar och träd på glasytorna i trapphuset ett uppfriskande och lugnande intryck. Här ses bl.a. en blåmes som mellanlandat på en aspgren och domherrar, en gråsiska och en buskskvätta som flaxar mellan grenarna på inhemska träd. Repstegen i vilken det bl.a. sitter en ängspiplärka och en lövsångare tillför verket lekfullhet. I verket ingår vidare inramade foton av en järnsparv, grönfinkar i en poppel och en pärluggla. Daghemmet är planerat av Verstas Arkkitehdit Oy. 

Sanna Kannisto (f. 1974) är känd för sina porträttliknande fågelfoton, för vilka hon har specialtillstånd från NTM-centralen att fotografera ute i naturen. Enligt Kannisto ”fåglar besitter en bräcklig skönhet och glädje; festliga är de också.”

Bogna Wisniewskas verkshelhet visuell kram finns på daghemmet Longinoja som är ritat av arkitektbyrån Lehto Peltonen Valkama Oy. Verket består av keramiska molnformer och textilier, i vars träramar molnens mjuka formspråk går igen. Verkets teman är vänlighet, omtanke, mjukhet och närhet. Konstnären hoppas att verket ska signalera lugn och trygghet.  

Bogna Wisniewska (f. 1988) arbetar med måleri, keramik, textil, installation och trädgårdsskötsel. Kärnan i hennes konstnärliga arbete är förhållandet till naturen, där omsorg, snällhet, sårbarhet och ett queerperspektiv ingår. 

Verken finansieras genom enprocentsprincipen för konst: En viss del av Helsingfors stadsbudget för nybyggnads- eller renoveringsobjekt avsätts för att förverkliga ny offentlig konst. HAM Helsingfors konstmuseum fungerar som konstsakkunnig i fråga om konstprojekt och verken infogas i Helsingfors stads konstsamling, som förvaltas av HAM. Samlingen som förvaltas av HAM omfattar redan mer än 200 verk som förverkligats med hjälp av procentprincipen.

Sök