Åtkomlighetsverktyg

Aktuellt

Ansökan om utställningstider 2024 och 2025 på HAM Galleriet startar

16.1.2023 14:43
Aktuellt

HAM Galleriet är en utställningslokal som har profilerat sig för visning av aktuell och ny samtidskonst. Galleriet finns i Tennispalatset dit inträdet alltid är avgiftsfritt. HAM Galleriet har två rum med en total yta på 155 m2 (84 m2 och 71 m2). Utställningsperioden är 7–8 veckor lång. Det tas inte någon hyra för lokalen. Utställningarna …

Mer information

Ny ledare för HAM utsedd

12.1.2023 10:12
Aktuellt

Styrelsen för Stiftelsen HAM Helsingfors konstmuseum har utsett FM Arja Miller till ny ledare för HAM. Arja Miller kommer närmast från tjänsten som intendent på Esbo moderna konstmuseum EMMA. Hon tillträder posten på HAM 20.3.2023. “Uppdraget som museichef för HAM väckte ett glädjande gensvar. Arja Miller valdes till tjänsten bland högt kvalificerade sökande utifrån sin …

Mer information

Helsingforsbiennalen 2023 tillkännager förhandslista över konstnärer och titel: Nya riktningar kan uppstå

9.12.2022 14:02
Aktuellt

Helsingforsbiennalen 2023 avslöjar Nya riktningar kan uppstå som titeln på sin andra utgåva som ordnas 12.6–17.9.2023. Biennalen kommer att samla ett 30-tal etablerade och framväxande konstnärer och kollektiv från Finland och runt om i världen. Med Joasia Krysa som kurator reflekterar biennalen över några av vår tids allvarliga och till synes olösliga problem, som skador …

Mer information

HAM Helsingfors konstmuseum blir stiftelse från och med januari 2023

17.11.2022 9:15
Aktuellt

Helsingfors stadsfullmäktige godkände den 16 november att stadens konstmuseums verksamhet och personal överförs till Stiftelsen HAM Helsingfors konstmuseum från och med den 1 januari 2023. I och med ombildningen till stiftelse blir HAM stadens dottersammanslutning som finansieras med bidrag till kulturinstitutioner. Stiftelsens uppgift är att upprätthålla och utveckla det moderna och internationellt renommerade konstmuseet. Syftet …

Mer information