Åtkomlighetsverktyg

Aktuellt

Maria Stereos fyra meter höga bronsskulptur avtäcks i Vallgård

23.5.2019 10:28
Aktuellt

Det nya offentliga konstverket i Helsingfors, producerat enligt enprocentsprincipen, är en stor relief som refererar till ett gökur. Bildkonstnären Maria Stereos fyra meter höga bronsverk Tidlös hängs på vuxeninstitutet Stadin Aikuisopistos  innergårdsfasad på Industrigatan tisdagen den 4 juni 2019. Det dekorativa gökurets urtavla saknar visare och gökens lucka är stängd. Verket är i likhet med …

Mer information

Idéansökan till Helsingforsbiennalen sommaren 2020

29.4.2019 8:51
Aktuellt

Helsingfors stads och HAM Helsingfors konstmuseums gemensamma projekt Helsingforsbiennalen går av stapeln på Skanslandet sommaren 2020. Biennalen kommer att fokusera på modern bildkonst. HAM Helsingfors konstmuseum fungerar som utställningens kurator. Till utställningen väljs inhemska och utländska konstnärer med uppgift att skapa tillfälliga och platsbundna verk som är i dialog med omgivningen vid gränsytan mellan naturen …

Mer information

Paweł Althamers skupturer ställs ut i HAM-hörnet fr.o.m. 16.2

13.2.2019 9:46
Aktuellt

Den polska konstnären Pawel Althamers (f. 1967) Almech-skulpturer ställs ut i HAM-hörnet i Tennispalatsets gatuplan från den 16 februari framåt. Verken ingår i utställningen Paweł Althamer:I (am) som öppnas på HAM den 29 mars och presenterar konstnärens mångdimensionerade och överraskande produktion från över tre årtionden. Almech-skulpturerna är uppkallade efter en fabrik som tillverkar plastprodukter och …

Mer information

Konsten flyttar till skolan

24.10.2018 10:37
Aktuellt

HAM Helsingfors konstmuseum har under 2018 genomfört ett pilotprojekt kallat Konsten flyttar till skolan tillsammans med det finska lågstadiet i Gårdsbacka. Syftet med projektet är att placera ut konstverk ur HAM:s samlingar på skolor som inte har någon konst från förut och samtidigt involvera eleverna i valet av konstverk. Eleverna i lågstadiet i Gårdsbacka hörde …

Mer information